Tag: Totoro

Totoro được mở công viên riêng

Chính quyền mới cấp phép mở công viên riêng về nhân vật biểu tượng của xưởng hoạt hình Studio Ghibli, dự kiến khai trương vào mùa hè 2020. Xưởng Ghibli thông báo họ đã đạt được thỏa thuận với chính quyền tại Aichi, Nagoya để mở công viên dựa trên bộ phim hoạt hình nổi […]

Read More