Tag: Top 50 phụ nữ ảnh hưởng Việt Nam Forbes

Đông Nhi, Vân Ngô rạng rỡ nhận giải Top 50 phụ nữ ảnh hưởng Việt Nam

Trong sự kiện tôn vinh 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes tổ chức, Đông Nhi và Ngô Thanh Vân là hai nghệ sĩ được chú ý.   Tối 12/4, sự kiện tôn vinh Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes bầu chọn đã diễn ra […]

Read More