Tag: Tomb Raider

James Bond phiên bản phái đẹp là điều còn lâu mới xảy ra

Nhìn vào sự thờ ơ mà khán giả dành cho các dự án hành động có nữ giới sắm vai chính năm nay, có thể thấy phát biểu về James Bond hay Indiana Jones phái đẹp chỉ mang tính xã giao. Có hai dự án hành động đáng chú ý trước khi ra mắt hồi […]

Read More