Tag: thù lao diễn viên Game of Thrones

Được trả nửa triệu USD mỗi tập, sao ‘Game of Thrones’ vẫn bị áp đảo

Thù lao mỗi tập phim của các diễn viên dao động từ thấp nhất 40.000 USD đến cao nhất 900.000 USD. Sự phát triển của truyền hình và những dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu đã giúp các diễn viên thuộc lĩnh vực này thu về số tiền không nhỏ qua mỗi tập phim. […]

Read More