Tag: thu hồi vương miện hoa hậu đại dương

Đề nghị thu hồi vương miện Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh

Ngày 11/1, Cục Nghệ thuật Biểu diễn có công văn đề nghị ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 “hủy kết quả do vi phạm điều kiện dự thi”. Trong công văn số 18/NTBD-QLBD đề ngày 11/1 gửi công ty TNHH Võ Việt Chung International, ông Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục […]

Read More