Tag: Thiên long bát bộ 2019 Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung Thiên Long Bát Bộ Đoàn Dự Tiêu Phong Kiều Phong Vương Ngữ Yên

Tạo hình dàn diễn viên ‘Thiên long bát bộ 2019’ bị chê già và xấu

Đoàn làm phim “Thiên long bát bộ 2019” vừa tổ chức lễ khai máy chính thức và công bố tạo hình của dàn diễn viên. Ngày 8/1, đoàn làm phim Thiên long bát bộ 2019 tổ chức lễ khai máy tại Đại Lý, Trung Quốc. Ngay lập tức, thông tin về dàn diễn viên cũng như […]

Read More