Tag: thị trường điện ảnh Việt Nam

Tổng giám đốc CGV: ‘Sẽ đưa thị trường điện ảnh VN vào top 5 thế giới’

“Việt Nam có 92 triệu dân với số đông người trẻ, còn Hàn Quốc chỉ có 51 triệu dân và đang già đi. Đừng đánh giá thấp thị trường điện ảnh của mình”, ông Dong Won Kwak khẳng định. “Việt Nam có 92 triệu dân với số đông người trẻ, còn Hàn Quốc chỉ có […]

Read More