Tag: ‘The Predator’ – sự trở lại đáng sợ của quái thú vô hình ‘The Predator’ – sự trở lại đáng sợ của quái thú vô hình

‘The Predator’ – sự trở lại đáng sợ của quái thú vô hình

“Predator” là một trong những thương hiệu phim về quái vật không gian được xem là kinh điển. Lần này, khán giả sẽ được chứng kiến sức mạnh và sự tàn bạo của một chủng loài lai mới. Là phần phim thứ 4 của series kinh điển, “The Predator” (Quái thú vô hình) giới thiệu […]

Read More