Tag: papillon người tù khổ sai

Nam thần bỏ vai tỷ phú bạo dâm ’50 sắc thái’ giảm 16 kg đóng tù nhân

Charlie Hunnam biết mình không hợp với “50 sắc thái” mà đi theo trường phái “method acting”: giảm 16 kg, sống trong tù và nhịn ăn uống 8 ngày để đóng “Papillon – Người tù khổ sai”. Theo tạp chí W, Charlie Hunnam đang muốn tiếp bước Christian Bale và huyền thoại Daniel Day Lewis để […]

Read More