Tag: Oscar 2019 Oscar 2019 Black Panther

Phim bom tấn xuất sắc: Oscar sẽ gọi cái tên nào trong 10 năm qua?

Năm nay, Viện hàn lâm dự định mở thêm giải thưởng Phim bom tấn (phim đại chúng) xuất sắc tại Oscar. Có nhiều cái tên xem ra rất phù hợp với hạng mục trong khoảng một thập kỷ qua. Avatar (2009): Sau khi việc The Dark Knight (2008) trượt đề cử Phim truyện xuất sắc […]

Read More