Tag: Oscar 2018 Oscar 2018 First They Killed My Father The Square

Phim của Angelina Jolie và ‘Cha cõng con’ bị loại khỏi Oscar 2018

AMPAS công bố danh sách rút gọn hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài của Oscar năm nay. “First They Killed My Father” và “Cha cõng con” đều không có tên và hết cơ hội tranh giải. Sau khi xem xét 92 tác phẩm gửi đến tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc […]

Read More