Tag: Oscar 2018 oscar

‘Wonder Woman’, ‘Logan’ và những ứng cử viên đầu tiên của Oscar 2018

Hơn nửa năm của 2017 đã đi qua, tạp chí “Entertainment Weekly” đánh giá những bộ phim nổi bật dưới đây là ứng cử viên đầu tiên của mùa giải Oscar 2018. Những ứng cử viên của Oscar thường xuất hiện vào mùa thu, đông và đặc biệt là tháng 12, trước thời điểm Viện […]

Read More