Tag: NSND Tự Long trả lời về game show hài

NSND Tự Long: ‘Game show có sự cố, nghệ sĩ chịu trận là đương nhiên’

Tự Long cho biết nghệ sĩ tham gia game show đương nhiên phải “đứng mũi chịu sào”, nếu nói những câu phản cảm thì phải chịu sự chỉ trích của công chúng. – Ngoài Ơn giời! Cậu đây rồi, anh không xuất hiện trong game show hài nào khác, có phải anh đã nhận thấy […]

Read More