Tag: NSND Lan Hương bức xúc

‘Mẹ chồng’ Lan Hương bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh

NSND Lan Hương tỏ ra bức xúc khi hình ảnh của bản thân bị lợi dụng cho mục đích quảng cáo của một doanh nghiệp. NSND Lan Hương cho biết chị vừa bị lợi dụng hình ảnh cho mục đích quảng cáo mà không hề hay biết. Một đạo diễn mời chị cùng NSƯT Trung […]

Read More