Tag: nội dung Glee tập 5 Glee Việt Nam Glee tập 5 Angela Phương Trinh Hữu Vi Rocker Nguyễn Thảo Trang

‘Glee’ tập 5: Rocker Nguyễn phản bội Phương Trinh, khoá môi Cindy V

Trong tập 5, nhân vật của Rocker Nguyễn vừa hứa chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng Hạ Quyên, vừa quay sang ôm hôn Minh Ánh (Cindy V). Trong tập 5, câu chuyện Hạ Quyên có thai bắt đầu gây sự chú ý cho các thành viên trong CLB Glee đặc biệt sau khi […]

Read More