Tag: Những tai nạn của Hoàng tử xiếc Việt

Hoàng tử xiếc Việt lập kỷ lục Guinness: 3 lần suýt chết trên sân khấu

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã có 15 năm theo nghề xiếc, họ đối diện với vô vàn chấn thương, tai nạn. Trong đó, ba lần Quốc Nghiệp nằm bất tỉnh, suýt chết trên sân khấu. em { color: #22798d !important; font-weight: bold !important; font-style: normal; } em:before{ content:””; display:block; width: 50px; height: 10px; background: #ffcc00; […]

Read More