Tag: Những hạt sạn trong Gạo nếp gạo tẻ tập 108 Gạo nếp gạo tẻ Những hạt sạn của Gạo nếp gạo tẻ

Sạn dở khóc dở cười trong ‘Gạo nếp gạo tẻ’ ở những tập cuối

Hùng trốn tù nhưng liên tục uy hiếp Hân, tấn công Kiệt giữa đường, Hân và Minh bỏ con cái lo cho chị gái… là những tình tiết vô lý trong hai tập gần cuối “Gạo nếp gạo tẻ”. Chỉ còn một tập nữa, Gạo nếp gạo tẻ sẽ khép lại nhưng diễn biến hai […]

Read More