Tag: Như Ý truyện tập 3 4 hậu cung như ý truyện như ý truyện phim hậu cung như ý truyện phim như ý truyện chân hoàn truyện hoắc kiến hoa châu tấn phim cung đấu hậu cung chân hoàn truyện

‘Như Ý truyện’ tập 3-4: Châu Tấn rũ bỏ quá khứ, trở thành Như Ý

Mặc dù biết Thái hậu là người ép cô ruột tự sát, Thanh Anh (Châu Tấn) vẫn một lòng giúp Thái hậu hết lần này đến lần khác. Hoàng hậu, Tuệ Quý phi bắt đầu hóa ác. Ở cuối tập 2, Thanh Anh đến gặp Hoàng thượng để nói lời từ biệt trước khi tự […]

Read More