Tag: Đạo diễn Lê Hoàng làm phim về nạn ấu dâm Lê Hoàng làm phim về ấu dâm Lê Hoàng Đạo diễn Lê Hoàng

Sau 8 năm vắng bóng, đạo diễn Lê Hoàng làm phim về nạn ấu dâm

Tác phẩm mới do Lê Hoàng viết kịch bản và làm đạo diễn phản ánh vấn đề đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Đó là nạn ấu dâm. Những năm gần đây, nạn ấu dâm gây nhiều bức xúc trong dư luận và được báo chí phản ánh nhiều. Đạo diễn Lê Hoàng […]

Read More