Tag: đạo diễn Kevin Feige

Vũ trụ anh hùng của Marvel không còn chồng chéo

Đạo diễn Kevin Feige cho biết kể từ sau kỷ nguyên anh hùng thứ hai, vũ trụ Marvel không còn sự chồng chéo, trùng lắp nội dung giữa các phim đơn lẻ mà hoàn toàn thống nhất. Hiện tại vũ trụ điện ảnh của Marvel đã bước sang kỷ nguyên anh hùng thứ ba. Khi […]

Read More