Tag: Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts làm giám khảo Đạo diễn Kong làm trưởng ban giám khảo Đạo diễn Kong trở thành giám khảo Làm phim 48h

Đạo diễn ‘Kong’ làm trưởng ban giám khảo ‘Làm phim 48 giờ’ ở Việt Nam

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chính thức trở thành trưởng ban giám khảo của Cuộc thi phim ngắn “Làm phim 48 giờ” Việt Nam năm 2017. Theo thông tin từ ban tổ chức cuộc thi phim ngắn Làm phim 48 giờ, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo. 3 thành […]

Read More