Tag: Đạo diễn Đào Duy Phúc chia sẻ về Lặng im dưới vực sâu

Quay phim chênh vênh nơi vực sâu, núi đá, rét âm độ

Bộ phim ‘Lặng yên dưới vực sâu’ quay trên những mỏm núi đá cao chênh vênh ở Hà Giang, nơi xe máy chỉ có thể đi số 1, số 2, gần như không bao giờ đi được bằng số 4. Đạo diễn Đào Duy Phúc cùng đoàn làm phim Lặng yên dưới vực sâu có […]

Read More