Tag: đánh giá transformer

Người máy biến hình ‘Transformers’ phá hoại tài sản hơn 9 tỷ USD

Trong loạt phim “Transformers” từ tập 1 đến 4, các người máy biến hình từ hành tinh Cybertron đã gây ra tổng thiệt hại tài sản trên Trái đất lên đến 7,3 tỷ bảng (hơn 9,1 tỷ USD). Dường như có sự trái chiều giữa chất lượng các phim Transformers và mức độ bạo lực […]

Read More